Ladislav Nagy - NAZEL

Firma Ladislav Nagy - NAZEL bola založená formou SHR v roku 2002. Hlavnou činnosťou pri založení bolo pestovanie zemiakov, kapustovej, rýchlenej a poľnej zeleniny. Na pestovanie rýchlenej zeleniny boli v roku 2003 vybudované svojpomocne 3 vykurované fóliovníky.

Predaj dopestovanej zeleniny bol zrealizovaný cez malo a veľkoodberateľov.

Čítajte ďalej o našej spoločnosti

Obchodné miesta